هستند دلاور مردانی در بهبهان که این روزها کمتر سراغی از آنها گرفته می شود، شیرمردانی که روزی گام در راهی گذاشتند که، جان یکی از هدایایشان به وطنشان بود. آنها رفتند تا ثابت کنند راه امامشان حسین (ع) هنوز می درخشد. هر سال هفته ای را یادشان  می افتیم در حالی که ماهها برای ذکر مردانگیشان کم است. کاش بتوانیم هر کداممان به نوبه خود گردی از روی غبار گرفته شهدا و رزمندگان مخلص برداریم. به همین منظور آرشیو عکسی با بیش از ۱۵ هزار عکس از رزمندگان بهبهانی در جبهه های حق علیه باطل، در اختیار وبسایت ارگانیان قرار گرفت که قصد داریم بخش هایی از آنرا در اینجا منتشر کنیم. باشد که به نوبه خود یادی از این عزیزان کرده باشیم در حالی که نیک می دانیم در این دنیا هیچ تقدیری شایسته این رشادت ها نیست.

 

j-1

j-2

j-3

j-4

j-5

j-6

j-7

j-8

 

عکس های بیشتر :