به نام خدا

پایگاه اینترنتی ارگانیان به یاری خداوند متعال در تاریخ 12 بهمن ماه 1392 فعالیت خود را آغاز نمود. ما بر آن شدیم تا با مساعدت نخبگان بهبهانی مسائل پیرامون شهر بهبهان را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. همه عزیزانی که ما را در این مجموعه یاری می کنند از فرزندان دلسوز بهبهان هستند که بدون کوچکترین چشم داشتی گام در مسیری گذاشته اند که شاید روزی راهگشای مشکلات شهری شوند که روزگاریست حال و روز خوشی ندارد 

اهدافی که این تارنما دنبال می کند، عبارتند از :

  • ریشه یابی مشکلات شهری، فرهنگی، اجتماعی و … و ارائه راهکار
  • معرفی شخصیت های برجسته و نخبگان بهبهانی در سراسر دنیا
  • معرفی اماکن تاریخی بهبهان و بررسی مشکلات این حوزه
  • پوشش اخبار شهرستان و تحلیل آن
  • معرفی و تحلیل پتانسیل های کارآفرینی شهرستان ( تجارت بومی)
  • فراهم کردن زمینه نقد سازنده مسئولین شهری و ارائه راهکار
  • استفاده از مطالب و نوشته های نخبگانی که به هر دلیل مجال بیان اندیشه ها و راهکارایشان برای پیشرفت و تعالی بهبهان را نداشته اند
  • معرفی گروه ها و NGO های فعال بهبهان
  • پرداختن به ادبیات غنی بهبهانی ( نظم و نثر بهبهانی )
  • ارائه فایل های صوتی و تصویری با محوریت بهبهان

این تارنما فقط و فقط تلاش می کند تا بتواند رسالت خود، که همانا اعتلای بهبهان عزیز است را به سرمنزل مقصود برساند بنابراین باید در همین ابتدا خاطر نشان کنیم که :

این تارنما هیچ گونه وابستگی به حزب، فرد و نهاد خاصی نداشته و نخواهد داشت …

در پایان باید عرض کنیم که :

هر فعالیتی که انسان در آن دخیل باشد هیچ وقت خالی از خطا و اشتباه نبوده و نیست، لذا از همه عزیزانی که بر این مجله اینترنتی منت گذاشته و از آن بازدید می کنند، درخواست می شود که ما را از نظرات خود بی بهره نگذارند.

 

باشد تا دست در دست هم و در کنار هم بهبهان را به جایگاه واقعی اش برسانیم …