با سلام واحترام
اخیرا اینجانب در بهبهان کتاب جدیدی تحت عنوان عصر وحید بهبهانی چاپ کرده ام که در آن زندگانی این عالم بزر گ شیعه به تفصیل بیان شده است.اگر چنانچه مایل باشید خبر آنرا در سایت خود پخش نمایید با اینجانب تماس بگیرید تلفن همراه 09141190073