2 اردیبهشت 1403
از سال ۱۳۹۱

جشن های مذهبی

آدرس آسمانی آرامش در شهر خداوند در طول تضمین  گسترش شعاع اسلام وارج گذاری به بشریت که خون خنده وخیرخواهی  در رگهای روح و جان اهل ایمان را به راه می آورد از آغاز آمدن حسن بن علی علیه السلام آن نیاز حدیث حرکت حسن از اراده ی ربانی  در حیات انسانهاست که از اسرار […]

فکر و فهم در فلسفه ی فضاهای فرحت زای مناسبت های مقدس مذهبی انسان را به میمنت و مبارکی مرکزیت متن محافل و مراسم دینی متوجه می کند.که اصل خیر و برکت برآمده از آن حقیقت است وقتی مداحی های موثر و سخنرانی های بروز و کار آمد از مناقب و فضایل فکری و عملی […]

یک سال پیش