2 اردیبهشت 1403
از سال ۱۳۹۱

تعطیلی بازار

بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا شهرستان بهبهان و با آغاز موج پنجم شیوع بیماری کرونا و لزوم مبارزه با این بیماری برای برخی از گروه های شغلی محدودیت های اعمال شد محدودیت هایی که در گذشته یا انجام نگرفت یا اینکه به صورت کاملا سلیقه ای به اجرا درآمد. اما آقایان مسئول، همه […]

یک سال پیش