قبل از پرداخت به نکات زیر توجه فرمایید:

  • مبلغ را به ریال وارد نمایید.
  • بعد از پرداخت از طریق صفحه تماس با ما گزارش پرداخت خود را ارسال نمایید.
  • در درگاه نام پذیرنده شرکت فناوری اطلاعات برگ سبز غرب می باشد.