7 خرداد 1403
از سال ۱۳۹۱

25 فروردین 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهرستان می تواند نقش پررنگی را در نشاط معنوی یک شهرستان بر عهده داشته باشد. این شاید بدان خاطر باشد که گذر هنر و هنرمند بارها و بارها به این اداره  می افتد و مجوزات لازم جهت اجرای برنامه های خود را از این مجموعه اخذ می کنند. حال اگر سکان […]

یک سال پیش