7 خرداد 1403
از سال ۱۳۹۱

19 اسفند 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

از آن جا که در شهرها و روستاهای بومی آداب و رسوم سنّتی و آیینی فراوان در همه‌ی مراحل و جلوه‌های زندگی اجتماعی رایج بوده و این آیین‌ها در واقع معرّف فرهنگ و شناسنامه‌ی هویّتی آن مناطق محسوب می‌شوند، چگونگی تهیّه‌ی غذاها و خوراکی‌های سنّتی و نحوه‌ی توزیع و مصرف آن‌ها در فصل‌ها و زمان‌های […]

یک سال پیش