7 خرداد 1403
از سال ۱۳۹۱

19 بهمن 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در نوشتار اول، حوادث سالهای قبل از انقلاب تا سال ۵۶ بیان شد، در این نوشتار سعی شده است که حوادث سال ۵۷ در بهبهان مورد بررسی قرار گیرد. آنچه مشخص است حضور گسترده مردم و هماهنگی خودجوش آنها برای به ثمر رسیدن انقلابی بود که جوانانی برومند، درخت تنومندش را با خون خود آبیاری […]

یک سال پیش