نمایشگاه استاد ابراهیم غفوری 3 گفتگو

نگارخانه میرزاشوقی میزبان : برگزاری نمایشگاه خوشنویسی ” مشق عشق “