بهبهان شهر عجیبی است، پر از پتانسیل های متعدد اما سراسر عقب ماندگی…

مدیران این شهر را مرتب پایش بفرمایید، اینجا مدیر ناتوان و متملق، کم نداشته است. با هیچ کس تعارف نداشته باشید…

از ظرفیت دلسوزان واقعی و نخبگان بدون تریبون و گوشه گیر این شهر( نه چرب زبانان شناخته شده و مقاله نویسان توخالی فضای مجازی) استفاده کنید.

جلسات بدون خروجی فرمانداری را پایان داده و عمل‌گرا و نتیجه محور باشید آنهم نتیجه ملموس و شفاف برای مردم …

دست های پشت پرده و قدرتمندِ انتصابات عجیب و منحصر به فرد این شهر را شناسایی و اگر توانش را داشتید، کوتاه کنید و به این روند نامبارک پایان دهید.

به سوالات و پرسش های مردم و رسانه ها احترام گذاشته و «پاسخگو باشید» و صادقانه مسائل را با آنها درمیان بگذارید.

اینجا خیلی زود دیر می شود، پس «مسیر خدمت صادقانه» را در پیش بگیرید چراکه مردم این شهر سال‌هاست روزگار سختی دارند…