بیش از دو سال از وکالت محمد طلا مظلومی در مجلس شورای اسلامی می گذرد‌. قطعا او خود را خادم و پیگیر مسائل مردم و بهبهان دانسته و حرف هایی برای گفتن دارد، از سوی دیگر مردم نیز انتظارات و پرسش هایی از نماینده خود در مجلس دارند.
حالا اما با فروکش کردن تب کرونا و گذشت بیش از نیمی از دوران نمایندگی ایشان، بنظر می رسد وقت پاسخگویی فرارسیده؛ آن هم بصورت حضوری و رودرو با مردم. کاری که نماینده پیشین بهبهان نیز انجام داد(تصویر پایین).
امیدواریم دفتر نماینده محترم مقدمات چنین برنامه ای را فراهم کند یا اینکه مجموعه ارگانیان زمینه حضور نماینده محترم و مردم شریف بهبهان در تالار آفاق را برای این جلسه فراهم خواهد کرد، بنابراین امیدواریم جناب مظلومی این خواسته را اجابت کرده و با مردم شریف بهبهان به بحث و گفتگو بنشیند…