آقای فرماندار لطفاً سری به بازار بزنید. وضعیت روغن قرمز است و مردم هم مستأصل… اندک روغن های موجود هم با قیمت های سلیقه ای و نامتعارف به فروش می رسد! مردم چه گناهی دارند این وسط!؟
راستی در این بازار بی روغنی، کسب و کارهای پرمصرف چه می کنند!؟ اخباری از استفاده روغن های نامرغوب( بخوانید سرطانزا) در برخی مصارف به گوش می رسد که امیدواریم واحدهای بهداشتی با جدیت نظارت کنند چراکه جان مردم در خطر می افتد البته امیدواریم این اخبار کذب باشد اما باید هشیار بود چراکه هرچیزی که کمیاب می شود، بازار اجناس موازی و تقلبی داغ می شود…

مردم عزیز، ما شرمنده ایم که هر روز اخبار ناگواری داریم…

منتظر پیگیری جدی و فوری فرمانداری هستیم…