این روزها همه در استان خوزستان دلشان به موفقیت های ورزشی اخیر خوش است. بهبهان هم از این رهگذر بر خود می بالد که کاپیتان مودب و بی ادعای تیم قهرمان از فرزندان سرزمینش است. آری محمد طیبی عزیز، به همراه امید سینگ و دیگر افتخارآفرینان عرصه ورزشی بهبهان این روزها دل هزاران بهبهانی را ربوده اند. محمد فرزند همین روستاهای خودمان است روستاهایی که در اوج بی توجهی و بی امکاناتی همواره فرزندان نخبه و برومندی را تحویل کشور داده است. مردم هم به خوبی قدر فرزندان عزیزشان را می دانند و به آنها افتخار می کنند. دیروز مردم بهبهان برای این عزیزان سنگ تمام گذاشتند، دیروز لر و بهبهانی در کنار هم به افتخار فرزندان برومند شهرستان بهبهان هورا کشیدند.

تصاویری که در ادامه خواهید دید شاید گوشه ای از ابراز محبت مردم بهبهان به ورزشکاران افتخار آفرینش را نشان دهد. باشد که مسولین هم سهم خود را در ادامه برای محمد ها، امیدها و همه جوانان نجیب بهبهان ادا کنند:

این مراسم با همکاری هیئت فوتبال شهرستان بهبهان، اداره ورزش و جوانان، جامعه ورزشی و اهالی روستای آل طیب برگزار گردید.

 

 

 

 

 

عکس ها از : علی شفیعی و محمد شباهنگ