مهریاران گرامی، بنا به مسئولیتی که در قبال شهر خویش از حقوق شهروندی داریم، گوشه ای از مشکلات و چالش های فرهنگی – رفاهی – اجتماعی – زیستی و مدنی را در قالب ویژنامه از ماهنامه مهرنامه به تصویر کشیده ایم تا همگان به نظاره بنشینیم و قضاوت را سرلوحه خویش قرار دهیم …

در این شماره نشریه انجمن مهر بهبهان می خوانید:

  • آب خروار
  • باغ ملی
  • خانه بهادر
  • خواهش می کنم ننویس روی دیوار
  • راسته بازار
  • زباله کیست؟ زباله چیست؟
  • لطفا پارک نفرمایید

دانلود با لینک مستقیم

vijhe-name-mehrnameh-no1-1

ویژه نامه مهرنامه – دی ماه – مبلمان شهری