در افکار پریشان خویش به دنبال افرادی می گردم که به دنبال افراد دیگر در افکار پریشان خود می گردند، تا شاید در این گردش های آشفته، یکدیگر را بیابیم و دیداری تازه کرده و دل های خویش را به درد همیاری بازگشاییم…

در این شماره نشریه انجمن مهر بهبهان می خوانید:

  • شکاف اجتماعی
  • محمد الگوی من است
  • احساسات مردانه در گرایشات روان زنانه
  • هم اندیشی تشکل های مردمی
  • ویرانه های مهربان
  • کارگاه تجربه

دانلود با لینک مستقیم

نشریه انجمن مهر - شماره شش

نشریه انجمن مهر – شماره شش