به یاری ایزد پر مهر و حضور شما مهرورزان گرامی توانستیم اولین و بزرگترین هم اندیشی تشکل های مردمی را در تاریخ میهن عزیزمان در شهرستان بهبهان و به نام یکایک عاشقان این مرز و بوم به ثبت برسانیم و نامی نیک را از خود در ماندگار تاریخ بجای بگذاریم…

 

دانلود با لینک مستقیم

vijhe-name-mehrnameh-no2-1-ویژه نامه مهرنامه

ویژه نامه مهرنامه 2 – آلبوم اولین هم اندشی تشکل ها در بهبهان