نمایشگاه استاد ابراهیم غفوری ۳ گفتگو

نگارخانه میرزاشوقی میزبان : برگزاری نمایشگاه خوشنویسی ” مشق عشق “