جشن نیمه شعبان در بهبهان یک گفتگو

روزی که بهبهان غرق در شادی بود جشن میلاد امام مهربانی ها در بهبهان و ذکر یک نکته !