بدون گفتگو

صدای صبر و صدق یادداشت شیخ غلامرضا شاه عفو به مناسبت اربعین حسینی (ع)