علوم پزشکی بهبهان

انتقادی که برتافته نشد تاسف برای دانشکده علوم پزشکی بهبهان !

پیرو شکایت دانشکده علوم پزشکی بهبهان از نشریه امید جنوب در خصوص درج مقالاتی با عنوان”زباله های عفونی که در طبیعت رها شدند” و ” در دانشکده علوم پزشکی بهبهان چه میگذرد”  علیرغم پیگیری های فرماندار محترم، اصحاب رسانه، فعالین سیاسی اجتماعی  و … که بنا براین بود، حسب ارشاد مسئولین بهبهان  پرونده شکایت واهی مطروحه مختومه شود، به استحضار رسانده میشود که شکایت دانشکده بر قوت خود باقیست و فردا دوشنبه اولین جلسه دادرسی به این پرونده برگزار خواهد شد.


جدیدترین نوشته ها